巴南舟中

渡口嘆黃昏,
歸人爭渡喧。
近鐘清野寺,
遠火點江村。
見雁思鄉倍,
聞猿積淚痕。
孤舟萬里夜,
秋月不堪論。

 

Ba Nam chu trung

Độ khẩu thán hoàng hôn,
Quy nhân tranh độ huyên.
Cận chung thanh dã tự,
Viễn hoả điểm giang thôn.
Kiến nhạn tư hương bội,
Văn viên tích lệ ngân.
Cô chu vạn lý dạ,
Thu nguyệt bất kham luận.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Chiều hôm trên bến đò ngang
Ồn ào bao kẻ vội vàng sang sông
Chuông chùa vẳng chốn đồng không
Giang thôn vài ánh lửa hồng xa xa
Nhạn bay lại ngóng tin nhà
Lắng nghe vượn hót lệ sa đôi dòng
Thuyền đơn muôn dặm trên sông
Đêm thu vắng vẻ ngại ngùng ngắm trăng


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đò ngang chiều nắng tắt,
Huyên náo khách qua sông.
Đồng không chuông chùa vẳng,
Bến xa ánh lửa hồng.
Nghe vượn, dòng lệ chảy,
Trông nhạn, tin nhà mong.
Thuyền đơn trôi ngàn dặm,
Trăng thu, đêm ngại trông.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bến đò trời sắp tối
Bao khách vội sang sông
Đồng rộng chuông chùa vẳng
Đèn xa xóm bến hồng
Vượn kêu dòng lệ ngấn
Nhạn lượn cánh thư mong
Muôn dặm thuyền xa xứ
Trăng thu nào muốn trông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

BuổI chiều eo sèo nơi cửa Hán
Khách qua đò tranh lấn ồn ào
Chùa quê chuông vọng ngân vào
Xa xa thôn xóm biết bao ánh đèn
Nhìn chim nhạn càng thêm nỗi nhớ
Nước mắt tuôn vượn hú từng hồi
Đêm nay vạn dặm thuyền côi
Dù trăng thu cũng chẳng vơi nỗi sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bến sông, đổ lại chiều hôm
Vội vàng bao kẻ cùng tranh lên thuyền
Chuông chùa đồng quạnh vang lên
Thôn chài đôi đóm lửa hồng xa xa
Nhạn bay thêm nhớ quê nhà
Não nùng tiếng vượn lệ sa đôi dòng
Thuyền con muôn dặm mịt mùng
Đêm thu vời vợi đâu lòng ngắm trăng

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Bến quê bảng lảng bóng vàng
Người về tranh chuyến đò ngang ồn ào
Chùa bên chuông toát thanh cao
Thôn xa lốm đốm vàng sao lửa chài
Tin quê thấy nhạn nhớ người
Véo von tiếng vượn ngắn dài giọt châu
Con thuyền muôn dặm đêm sâu
Tấc riêng đơn chiếc trăng thâu hững hờ


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoàng hôn trên bến đò ngang,
Tranh nhau bao kẻ vội vàng sang sông.
Chuông chùa cạnh chốn chùa không,
Làng chài điểm ánh lửa hồng xa xa.
Nhạn bay càng nhớ quê nhà,
Lắng nghe vượn hót rơi nhoà giọt châu.
Thuyền đơn muôn dặm đêm sâu,
Đêm thu vắng lặng trăng thâu ngắm buồn.

14.00
Trả lời