登古鄴城

下馬登鄴城,
城空復何見。
東風吹野火,
暮入飛雲殿。
城隅南對望陵臺,
漳水東流不復回。
武帝宮中人去盡,
年年春色為誰來。

 

Đăng cổ Nghiệp thành

Há mã đăng Nghiệp thành,
Thành không phục hà kiến.
Đông phong xuy dã hoả,
Mộ nhập Phi Vân điện.
Thành ngung nam đối Vọng Lăng đài,
Chương thuỷ đông lưu bất phục hồi.
Vũ Đế cung trung nhân khứ tận,
Niên niên xuân sắc vị thuỳ lai.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Xuống ngựa lên thành Nghiệp
Thành suông không vết chi
Lửa nội gió đông nổi
Đêm tràn điện Phi Vân
Góc thành nam ngó Vọng Lăng đài
Chương thuỷ về đông nước chảy xuôi
Vũ Đế cung xưa người vắng hết
Năm năm xuân sắc tới vì ai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nghiệp thành dừng ngựa nơi đây
Thành không còn dấu tích nào nữa đâu
Gió đông lửa nội bùng cao
Bóng đêm mù mịt tràn vào Phi Vân
Vọng Lăng đài, góc thành nam
Sông Chương nước chảy về đông miệt mài
Cung xưa người cũ đâu rồi
Năm năm xuân sắc vì ai trở về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vừa xuống ngựa lên thăm thành Nghiệp
Thành vắng không thêm dịp lại chơi
Gió xuân thổi lửa khai đồi
Phi Vân điện cũ tà soi nắng chiều
Đài Vọng Lăng cô liêu thành ngoại
Sông Chương không trở lại bao giờ
Cung Vũ Đế, người đâu ta
Năm năm xuân sắc tươi là cho ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuống ngựa lên thành Nghiệp đây,
Thành không còn dấu người lại chơi.
Gió đông nổi lửa đồng cao,
Bóng đêm phủ điện tràn vào Phi Vân.
Góc thành nam đài Vọng Lăng,
Về đông Chương thuỷ chảy băng xuôi dòng.
Vũ Đế cung xưa vắng không,
Năm năm xuân sắc tươi hồng vì ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời