登總持閣

高閣逼諸天,
登臨近日邊。
晴開萬井樹,
愁看五陵煙。
檻外低秦嶺,
窗中小渭川。
早知清淨理,
常願奉金仙。

 

Đăng Tổng Trì các

Cao các bức chư thiên,
Đăng lâm cận nhật biên.
Tình khai vạn tỉnh thụ,
Sầu khan Ngũ Lăng yên.
Hạm ngoại đê Tần lĩnh,
Song trung tiểu Vị xuyên.
Tảo tri thanh tịnh lý,
Thường nguyện phụng kim tiên.

 

Dịch nghĩa

Gác cao có lẽ tới trời,
Khi leo lên thấy mặt trời gần ngay bên.
Thấy hàng vạn cái giếng và cây cối,
Vùng Ngũ Lăng phủ sương khói buồn bã.
Ngoài lan can thấy núi Tần thấp lè tè,
Qua cửa sổ thấy sông Vị nhỏ bé.
Nếu sớm biết lẽ của thanh tịnh,
Ta đã nguyện mãi mãi phụng thờ đức Phật.


Tổng Trì các là một trong các nơi chư quan đại thần làm việc triều chính trong kinh đô Trường An. Từ gác cao này có thể thấy núi Tần (tức núi Chung Nam), sông Vị và vùng Ngũ Lăng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lầu cao vươn chót vót
Bóng ác tựa kề liền
Muôn nóc cây phô vẻ
Năm lăng khói phủ triền
Non Tần nghiêng dưới cửa
Sông Vị nhỏ ngoài hiên
Sớm biết màu thanh tĩnh
Xin thờ đức Phật Tiên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lầu chọc mấy tầng không,
Bước lên kề ác hồng.
Ngũ Lăng buồn khói tỏa,
Muôn nóc rạng cây lồng.
Tần Lĩnh thấp bên chái,
Vị Xuyên bé dưới song,
Lẽ thanh thiền sớm biết,
Thờ Phật, nguyện luôn lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Gác cao như thấu tận trời,
Mặt trời, lên đó là nơi gần kề.
Muôn nhà cây cối xum xuê,
Ngũ Lăng mây khói tràn trề buồn sao!
Núi Tần ngoài cổng, chẳng cao,
Trước song, sông Vị khác nào rạch thôi.
Sớm hay được lý tĩnh rồi,
Nguyện thường thờ phụng suốt đời Kim Tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Khắc Triển

Gác cao một ngọn ngất trời
Lên chơi như thấy mặt trời gần bên
Muôn cây dưới mắt đua chen
Ngũ Lăng toả khói càng xem càng buồn
Ngoài hiên Tần Lĩnh thấp lùn
Vị Xuyên nhỏ tí như luồn lọt song
Ví bằng sớm hiểu sắc không
Quyết lòng thờ Phật ở trong gác này


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gác cao tới từng trời mây ẩn
Vì leo lên thấy cận mặt trời
Vạn nhà, cây cối nhỏ nhoi
Ngũ Lăng sương khói mờ phai sắc buồn
Ngoài lan can núi Tần bé tí
Bên song thưa sông Vị con con
Nếu hay thanh tịnh sớm hơn
Thì ta thờ Phật thường hơn lâu rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lầu cao chót vót từng không
Bước lên thấy mặt trời gần kề bên
Muôn cây hồng sắc nắng lên
Năm Lăng khói toả sầu vưong ánh nhìn
Non Tần dưới cửa nghiêng nghiêng
Ngoài song tít tắp Vị Xuyên mịt bày
Lẽ đời thanh tịnh từng hay
Phật tiên sớm nguyện thờ ngay lâu rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Chót vót lầu cao ngất tận trời
Chiêng vàng chênh chếch gác bên tai
Sáng trông muôn cõi cây xanh mát
Muộn đoái năm lăng khói trắng tơi
Tần Lĩnh thu vào ngoài cửa bỡn
Vị Xuyên chốt lại dưới thềm chơi
Biết rằng nông nỗi nước này nhỉ
Tràng hạt thì đeo thuở bé rồi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gác cao có lẽ tới trời,
Khi leo lên thấy gần nơi mặt trời.
Thấy cây hàng vạn giếng khơi,
Vùng Ngũ Lăng phủ sương rơi khói buồn.
Ngoài hiên núi Tần thấp lùn,
Qua song sông Vị nhỏ tuôn chảy tràn.
Sớm biết lẽ thanh tịnh nhàn,
Ta đã nguyện mãi thờ trang Phật rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời