Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 17/07/2014 15:52 bởi tôn tiền tử
Sài Vọng 柴望 (1212-1280) tự Trọng Sơn 仲山, hiệu Thu Đường 秋堂, người Giang Sơn, năm Gia Hy thứ 4 (1240) làm Thái học thượng xá.