Chưa có đánh giá nào
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 09/06/2017 14:12

Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thanh Chân

Tên trộm còn để lại
Vầng trăng côi
Bên cửa sổ


Nguồn: Ryōkan Taigu , John Stevens, Thanh Chân dịch, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bản Anh ngữ

The thief left it behind:
the moon
at my window.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

盗人に取り残されし窓の月
ぬすっとに とりのこされし まどのつき
nusutto ni / torinokosareshi / mado no tsuki

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Tên trộm bỏ nó lại phía sau:
Vầng trăng
Bên song cửa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời