Này suy tư bay bổng,
Hãy mang ta theo cùng,
Và dừng lại mỗi đêm trong một nơi xa lạ.
Cơn mơ mà ta mơ,
Sao vẫn chỉ là một, từ lúc chưa xa nhà.


Nguồn: Ryokan gã thiền sư Đại Ngu cô đơn trên con đường trống không, NXB Văn Hoá Sài Gòn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)