Trăng sáng núi đông ló
Bồn chồn trên gác xem
Nhớ người người chẳng thấy
Đàn rượu vì ai đem