Có gì trên biển hay chăng
Gọi không ra gọi thưa rằng chẳng thưa
Đá nhìn ra biển trông chờ
Em nhìn ra biển suốt giờ suốt canh
Trời mưa nước mắt long lanh
Cành hoa khô héo cũng đành đứng trông
Chẳng bao giờ có tin chồng

Một thời đã có cánh chim
Cũng như cột đá nằm im một thời
Kim tự tháp với mãnh sư
Ôi giờ đây hoá đá đợi thời gian qua
Không còn tiếng khóc oa oa
Không còn bóng dáng la đà hải âu
Đùa trên lớp sóng ba đào
Biển xô năm tháng tạc vào đá trơ
Rong rêu cùng sóng dật dờ
Bồng bềnh như tóc lững lờ trôi đi


Nguồn: Thơ tình song ngữ (Tập 10, tr. 21)/ NXB Đà Nẵng, 2004.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)