Xác ông vươn rộng trên toàn thành phố,
trong mọi khoảng sân, trong mọi con đường.
Mọi căn buồng
tràn ngập máu ông đương tuôn chảy.

Trong lúc những hụ còi nhà máy bắt đầu
lâu vô tận
gầm lên từ những cửa họng mở toác,
hú lên vang động trên toàn thành phố.

Và bằng một ánh mờ le lói
trên hàm răng bất động
lấp lánh
xác ông bắt đầu
mỉm cười.


Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=4008
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé