Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Paul Valéry (10 bài)
- Marcel Proust (1 bài)
- Charles Péguy (2 bài)
- Paul-Jean Toulet (1 bài)
- Anna de Noailles (132 bài)
Tạo ngày 03/04/2008 08:59 bởi Vanachi
Rosemonde Gérard, tên đầy đủ là Louise-Rose-Étiennette Gérard (1871-1953), là nhà thơ nữ của Pháp. Bà là cháu gái của thống chế và anh hùng Wagram. Cha đỡ đầu của bà là nhà thơ Leconte de Lisle, thầy dạy của bà là Alexandre Dumas. Năm 1890, bà lấy Edmond Rostand, cũng là nhà thơ.