Nếu bài thơ của mi
không phải là pha lê

mi không
xứng với nó

Bài thơ cần rọi sáng
như tình yêu và nước mắt


Nguồn: http://tienve.org/home/li...rtwork&artworkId=2470
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé