Trong một Đông phương của mộng
qua
cả ngàn đêm

Kết thân
với mọi người mọi vật

Sáng tạo
thơ và những điều
diệu kỳ mới


Nguồn: http://tienve.org/home/li...rtwork&artworkId=2470
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé