Những bông hồng có vị đỏ – ôi
một mùa hè chua trên Trái đất

Đám quả mọng chín chứa đầy mực
cuộn giấy thô nằm trên miếng da lừa

Ngọn lửa mâm xôi đã lụi tắt từ xưa
một mùa hè tro bụi trên Trái đất

Những con người trĩu nặng đôi mi mắt
lên xuống trên bờ đê han gỉ những bông hồng

Họ chờ thư của chim câu trắng trên không
từ một mùa hè xa lạ trên Trái đất

Những cây cầu uy nghiêm bằng sắt
chỉ dành cho ai diễu bước quân hành

Con nhạn không tìm được đường về Nam
một mùa hè mù loà trên Trái đất
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍