Hãy còn không gian
cho một bài thơ

Hãy còn bài thơ
một không gian

nơi ta hít thở được

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé