Hãy cho tôi
ánh mắt
nắm bắt hình ảnh
của thời chúng ta

Hãy cho tôi
những từ
phục hồi hình ảnh ấy

Những từ
mãnh liệt
như hơi thở
của đất

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé