Trong nền sân cháy rụi
Vẫn còn một cái giếng
Ngập nước mắt

Ai đã khóc

Ai đã uống cạn cơn khát của mi.