Con người ta cần ít lắm
Dễ có được nếu đi tìm.
Để bắt đầu chỉ cần biết
Một kẻ thù.
Và một người bạn trong tim.

Con người ta cần ít lắm
Miễn là có một con đường
Dẫn ta đi xa.
Một người mẹ thân thương.
Còn mãi – không bao giờ khuất.

Con người ta cần ít lắm
Một vốc sương mù biếc xanh
Sau tiếng sấm rền.
Sống một lần
Và chết chỉ một lần.
Tờ báo đọc trong bữa sáng
Như tất cả mọi người.
Một hành tinh, và chỉ một mà thôi
Là Trái Đất.

Có thế thôi.
Và con đường nối những vì sao,
Cùng ước mơ di chuyển cùng ánh sáng.
Tất cả đâu có gì nhiều,
Tất cả chỉ là chuyện vặt.

Nhận một phần thưởng nhỏ,
Đâu cần bục bệ gì cao.
Con người ta cần ít lắm,
Miễn là có một người
Ở nhà, chờ ta trở lại
Mong ta nôn nao.