Mặt trời vừa hé trên sườn núi
Trong rừng thấy ấm áp hơn nhiều,
Bạch dương xoã tóc xanh tết bím
Rủ những cành mềm đẹp yêu kiều.

Như người đẹp mặc trang phục trắng,
Lá làm ren, hoa xoắn buông dài,
Bạch dương đứng ở bìa rừng ngóng
Mùa hè nóng bức sắp đến rồi.