Việc gì phải sợ mùa đông
Mặc cho mái tóc như bông trắng ngời
Tháng năm - gánh nặng của đời
Tháng năm - là cả gia tài của tôi!

Bao lần vội vã với đời
Cái gì cũng muốn rạch ròi ngay thôi
Ừ, không giàu có đời tôi
Tháng năm - là cả gia tài của tôi!

Cảm ơn năm tháng của đời
Lắm khi tệ bạc vẫn ngời đắm say
Tôi không nhường nó cho ai
Tháng năm - là cả gia tài của tôi!

Nếu thời gian nói ngày mai:
"Sao đời anh đã tắt rồi, than ôi"
Tay tôi giữ chặt không rời
Tháng năm - là cả gia tài của tôi!


Nguồn: Đêm trắng/ Tập thơ dịch/ NXB Văn hoá dân tộc, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)