Anh gặp may, anh cảm ơn đời mình.
Anh xin nói điều này chân thật:
Em là cánh thứ hai của anh,
Và có thể còn là quan trọng nhất.

Nhưng một mình nằm suy nghĩ trong đêm,
Anh tự hỏi, bỗng buồn và xấu hổ:
Phải chăng anh cũng là cánh của em?
Anh đã cố hay chưa, điều đó?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)