Tặng A. Kireeva

Tôi giống căn hầm khu du kích, cỏ cây phủ kín
Ngoái lại đằng sau, thấy quá rõ ràng
Những chàng trai nhảy qua mìn như đi qua lửa
Như đến đích cuộc đua, chạm đến lượt xếp hàng

Những chàng trai dang tay khi ngã xuống
Trên đất đen thấm đẫm máu bao đời
Những chàng trai ngã xuống rồi, đôi bàn tay mềm mại
Đẹp và dài như cuộc sống sinh sôi


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)