Dưới bầu trời đầy sao rộng mở
Đào huyệt đi để tôi được yên phần
Sống sung sướng, chết cũng được sung sướng
Di chúc này xin gởi lại người thân

Xin đừng quên khắc câu này trên mộ:
Đây là nơi người muốn đến cuối đời
Nhà thuỷ thủ là căn nhà của biển
Người thợ săn nhà vẫn ở trên đồi


Nguồn: Thơ tình song ngữ, Liễu Nga Đoan. NXB Đà Nẵng, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)