Mỗi lần cô đi lại
Những chiếc váy cô gây tiếng kêu kỳ lạ
Chúng bám theo cô trên mặt sàn nhà
Và lê theo khi cô ra tới cửa.