Chưa có đánh giá nào
Nước: Anh
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- George Herbert (1 bài)
- John Milton (1 bài)
- John Suckling (1 bài)
- John Donne (5 bài)
- Ben Jonson (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/11/2008 06:27 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 20/11/2008 06:29 bởi hongha83
Robert Herrick (1591-1674) là nhà thơ Anh thế kỷ 17. Tác phẩm chủ yếu gồm "Hesperides" (1648), "His Noble Numbers" (1647).

Nguồn: http://www.theotherpages.org/poems/poem-gh.html