Y trang một chút hớ hênh
Đủ cho xiêm áo gợi tình như chơi
Quanh vai choàng mớ vải dài
Thướt tha buông nhẹ lả lơi tình cờ
Đó đây một dải bất ngờ
Yếm hồng lỏng lẻo buộc hờ ngang lưng
Hớ hênh tay áo buông chùng
Dải là lả tả đứt tung rơi bừa
Nhất là khi thấy lô xô
Xiêm y như nổi sóng đùa (đẹp thay!)
Lả lơi, bay bướm, đôi giày
Để buông lỏng lẻo nút dây lạ kỳ
Tôi yêu như vậy say mê
Hơn là thẩm mỹ tinh vi hoàn toàn


Nguồn: Anh hoa (thi ca Anh-Mỹ), Hà Bỉnh Trung dịch, Đỗ Hà xuất bản, 1964
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)