Hoa hồng một đoá hoa hồng,
Và luôn luôn vẫn là bông hoa hồng.
Nhưng mà lý thuyết lòng vòng
Vậy thì táo là hoa hồng hay sao,

Và lê là, cũng vậy à
Với tôi, quả mận.
Biết là thân yêu

Điều gì nữa chỉ hoa hồng.
Tất nhiên, em chính là bông hoa hồng -
Mà luôn là một đoá hồng.