84.12
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
12 bài trả lời: 9 bản dịch, 3 thảo luận
2 người thích

Đăng bởi gio4phuong vào 02/08/2007 22:55, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi gio4phuong vào 03/08/2007 14:30

The road not taken

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I-
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Đường chia hai lối, rừng vàng lá
Làm sao tôi chọn được cả đôi
Là kẻ độc hành tôi đứng lại
Dõi mắt về một ngả tận xa xôi
Nơi khúc quanh bờ bụi khuất che rồi

Tôi đã chọn một ngả về phía khác
Có lẽ là ngả tốt nhất, chắc công bình
Bởi cỏ xanh đang đợi cuộc hành trình
Dù hai ngả đều giống nhau y hệt
Cũng dấu mòn đây đó hiện đinh ninh

Buổi sáng ấy, hai ngả đường yên ắng
Lá phủ đều không bị dẫm lên chi
Ngả đường kia dành lần tới, sẽ đi
Dù vẫn biết đường nối đường chẳng dứt
Lòng ngại ngần, nếu tôi quay về được

Chuyện tôi kể kèm theo tiếng thở dài
Ở đâu đó, lúc tuổi đời chồng chất từ đây:
Hai ngả đường trong rừng rú, và tôi-
Kẻ đã chọn lối đi vắng thưa người bước
Và làm nên những khác biệt trong đời

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Sơn Khê Huyên Thảo

Từ một cánh rừng vàng
Đường rẽ ra hai ngả
Tiếc không chọn được cả
Một lúc hai ngả đường
Một mình đi tới đó
Đứng ngắm một lúc lâu
Phóng thật xa tầm mắt
Nơi bụi cây che khuất

Rồi nhìn đường bên cạnh
So sánh thật công bằng
Đường còn mọc cỏ hoang
Lối mòn chưa hiện rõ
Tôi đã chọn đường đó
Chắc rằng sẽ đẹp hơn
Khi đi cỏ sẽ mòn
Hình thành con đường mới
Khi đã đi lên rồi
So sánh làm chi nữa
Giữa hai con đường này
Đều cùng ngập đầy cỏ
Sáng ra nhìn cả hai
Đã xoá hết lối mòn
Tôi đánh dấu nơi đây
Mong trở về đường trước
Vào một ngày nào khác
Nhưng sao quay lại được
Ngày đó mãi xa vời
Dù vẫn biết rõ ràng
Còn nhiều ngả rẽ sang

Rồi một hôm nào đó
Ở tận nơi cuối trời
Tôi sẽ kể chuyện này
Xen một tiếng thở dài
Rằng ngày xưa nơi ấy
Có tôi và khu rừng
Mở ra hai con đường
Ngả đường ít đi hơn
Tôi đã chọn đường đó
Rồi từ bấy đến nay
Tất cả đều khác biệt.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]