Một con kiến mười tám mét
Với mũ đội trên đầu?
Nó không tồn tại, không tồn tại

Một con kiến kéo theo một chiếc xe
Đầy chim cánh cụt và lũ vịt
Nó không tồn tại, không tồn tại

Một con kiến biết nói tiếng Pháp
Biết nói tiếng La-tinh và tiếng Gia-va
Nó không tồn tại, không tồn tại

Và tại sao không?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)