Bao lần, ai biết bao nhiêu
Một ông kia đã không yêu một bà.
Bao lần, ai đếm cho ra
Một cô nọ đã chối từ một anh.
Bao phen nhỉ, giữa đời mình
Những đôi lứa nọ không thành lứa đôi...

Tuy nhiên, hơn một lần rồi
Gái, trai đã có hai người yêu nhau...


Nguồn: Thế giới thơ tình, NXB Thời đại, 2010
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.