Anh yêu quý! Những giờ bên anh đó.
Đọng hồn em như xâu chuỗi ngọc trai.
Lần từng hạt, em tính từng khoảng cách.
Chuỗi mân côi thầm lặng dấu tình ai.

Ôi, mỗi giờ! Mỗi hạt châu cầu nguyện!
Để con tim lắng dịu nỗi hoang tàn.
Lời nối lời, từ hạt đầu đến cuối.
Nguyện hồn theo theo thánh giá, tưởng miên man.

Ôi! Kỷ niệm cháy bỏng nguồn hạnh phước.
Ôi! Thành tựu phũ phàng, mất mát đắng cay.
Hôn từng hạt, em để lòng nhận biết.
Áp môi lên thánh giá, gửi tim này.