Và này, anh sẽ hôn em,
Anh xin lần nữa hôn em cho vừa;
Hôn em anh ngỡ như chưa,
Peggy Alison mảnh xương thừa của anh.

Nâng niu e sợ, khi gần,
Anh từng thách đố bất cần, đó em;
Các vì vua trẻ đầu tiên
Không ai có phước lại hiền như anh!

Và này, anh sẽ hôn em,
Anh xin lần nữa hôn em cho vừa;
Hôn em mà ngỡ như chưa,
Peggy Alison mảnh xương thừa của anh.

Khi trong tay, quyến rũ này,
Vô vàn kho báu chất đầy, nơi anh!
Tìm Thiên đường để chia giành,
Hơn niềm vui sướng thoáng nhanh, êm đềm!

Và này, anh sẽ hôn em,
Anh, xin lần nữa hôn em cho vừa;
Hôn em mà ngỡ như chưa,
Peggy Alison mảnh xương thừa của anh.

Bởi em là sắc thiên thanh,
Thề rằng anh sẽ mãi dành cho em!
Lời thề, phong kín môi em,
Anh không phá thệ với em bao giờ!

Và này, anh sẽ hôn em,
Anh, xin lần nữa hôn em cho vừa;
Hôn em anh ngỡ như chưa,
Peggy Alison mảnh xương thừa của anh.