Tình tôi tím tựa màu hoa
Một rừng hoa tím chan hoà ánh xuân
Như con chim nhỏ ngại ngần
Vươn đôi cánh nhỏ giữa xuân trời về

Thương sao đôi cánh mỏng manh
Trong Thu hoang dại, khi Đông lạnh lùng!
Rồi tôi cất cánh vẫy vùng
Khi thời son trẻ nở bừng ước mơ

Tình tôi là cánh hoa hồng
Mọc trên lầu các giữa lòng cao sang
Thân tôi là lớp sương hàn
Phủ trên ngực ấm mơn man cho nàng

Tình tôi dâng hết cho nàng
Vui trong hoan tiệc huy hoàng trọn đêm
Thân em phong kín lụa mềm
Trải ra ánh sáng trên thềm hoan ca!