I.
Thật lòng, anh chỉ là anh,
Nancy, em dễ thương dành cho anh;
Mạch anh em bắt khắp mình,
Tay em nắn nót dắt tình lang thang.

II.
Lòng em trái tim anh mang,
Có niềm khao khát rộn ràng trong anh:
Con tim tưởng đã tan tành,
Rồi em đã đến chữa lành nỗi đau.

III.
Em trao anh cánh môi đào,
Với cùng kho báu dạt dào sắc hương:
Quay đi đôi mắt yêu thương,
Bởi vì sung sướng anh dường chết đi.

IV.
Đời là gì khi muốn yêu?
Đêm không đợi sáng để yêu thương dài:
Yêu là trời hạ không mây,
Yêu là bản chất cho ngày đẹp thêm.