Em như bông hồng thắm
Bừng nở lúc hè sang
Êm đềm như khúc nhạc
Hoà tấu ngọt cung đàn!

Em yêu ơi có thấu
Tình yêu anh vô bờ
Anh vẫn yêu – cho dẫu
Biển trên đời cạn khô!

Dù biển đời cạn khô
Và đá kia tan chảy
Anh vẫn yêu khi ấy
Mặc cát đời biến đi.

Tình yêu duy nhất ơi
Khi xa em phút chốc
Anh về ngay lập tức
Dù vạn dặm xa vời!

tửu tận tình do tại