I.
Đừng làm phụ nữ than phiền
Vì điều mâu thuẫn đan xen trong tình;
Chớ làm phụ nữ bực mình
Tính tình nông nổi một mình dạo chơi:
Nhìn xa cuối đất cùng trời,
Thiên nhiên quy luật muôn đời đổi thay;
Quý cô, chẳng gì lạ hay,
Con người thể hiện thành loài vật sao?

II.
Ngẫm trong gió, xét bầu trời;
Xem dòng lưu lượng sụt trồi đại dương:
Mặt trời gặp bóng trăng vươn,
Vòng qua đảo lại xoay hương mùa màng:
Sao lại hỏi đàn ông gàn
Làm gì chống được lập trình thiên nhiên?
Ta cùng hoà với tự nhiên -
Biết không, rồi sẽ qua bên kia đời.