I.

Đêm dài chất ngất thê lương,
Khi lòng nhung nhớ người thương miệt mài;
Không ngừng nói dối đến mai,
Dù rằng chẳng chút mệt nhoài với tôi.
Vì! em đêm cứ dài hơi;
Và ôi! em để rã rời mơ thôi;
Tim em goá bụa tuyệt vời,
Đời em đã vắng bóng người thân yêu.

II.

Nghĩ về ngày tháng hiu hiu
Dành cho em nghĩa người yêu của mình;
Giờ đây giữa biển réo tình -
Sao mà nhút nhát với mình thế kia?

III.

Thời gian càng chậm bao nhiêu;
Ngày vui nhạt nhẽo bấy nhiêu thôi mà!
Cho em lấp lánh ngọc ngà,
Khi tôi trao cả thật thà yêu thương.
Vì ôi! em kéo đêm trường;
Và ôi, em giấc mộng thường lạ ơi;
Tim em goá bụa tuyệt vời,
Đời em đã vắng bóng người thân yêu.