Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
1 bài thơ
Tạo ngày 27/07/2012 18:23 bởi hongha83
Robert Browning Hamilton (?-?) là nhà thơ Mỹ, chưa rõ quê quán và hành trạng. Ông là tác giả bài thơ tình "Dặm dài" (Along a road) nổi tiếng đã ăn sâu vào trong tâm thức nhân dân Mỹ từ bao thế kỷ qua. Bài thơ trên đã được đưa vào hầu khắp các tuyển tập thi ca của Mỹ.