Tôi đi một dặm đường dài
Nàng theo chân bước chuyện cười râm ran
Khôn ngoan tôi chẳng bằng nàng
Nên nàng ríu rít miên man từ đầu

Tôi đi một dặm đường rầu
Và nàng chẳng một lời nào hé môi
Bỗng dưng chợt hiểu, bồi hồi
Mối sầu lẽo đẽo theo tôi dặm dài


Nguồn: Tình dâng (thơ trữ tình song ngữ Anh-Việt), Lê Ngọc Bửu tuyển chọn và dịch, NXB TP Hồ Chí Minh, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)