Chưa có đánh giá nào
Nước: Anh
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 18/11/2008 23:54 bởi hongha83
Robert Bridges (1844-1930) nhà thơ, nhà viết tiểu luận nước Anh, Giải thưởng Thơ năm 1913.

Nguồn: http://www.englishverse.com/poets/bridges_robert