Trên trang báo, tấm ảnh mờ
Những anh hùng, mới tuổi thơ vào đời
Trước giờ xuất trận, bốn người
Bầu trời trong vắt, cỏ ngời sắc xanh...

Bốn người chiến sĩ vô danh
Con trai ai nhỉ, học sinh cô nào?
Trẻ măng, ngã xuống chiến hào
Bầu trời xanh biếc, cỏ màu xanh êm

Ôi, cái năm chẳng ai quên
Nước Nga, từ đất sáng lên những người
Hiến thân khi mới vào đời
Cho màu cỏ biếc, cho trời xanh trong.


Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch nhiều tác giả), NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)