Chưa có đánh giá nào
Nước: Anh
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 20/11/2008 05:30 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 20/11/2008 05:37 bởi hongha83
Richard Watson Dixon (1833-1900) nhà thơ Anh, đã học qua các trường King Edward ở Birmingham và trường Pembroke ở Oxford. Năm 1858, ông giành giải thưởng Arnold với tập tiểu luận lịch sử và năm 1863, ông lại giành thêm giải thưởng về thơ.

Năm 1858, Richard Watson Dixon được phong chức. Ông là hiệu trưởng thứ hai của trường Carlisle từ năm 1863 đến năm 1868. Ông là mục sư ở Hayton (Cumberland) và Warkworth (Northumberland). Năm 1874, ông trở thành tu sĩ danh dự của trường Carlisle. Năm 1899, ông được trường Oxford trao bằng Tiến sĩ Thần học (D.D.).

Tập thơ đầu tiên của Richard Watson Dixon được xuất bản năm 1861. Tập thơ tiếp theo được xuất bản vào năm 1863. Toàn tập thơ ông được xuất bản vào năm 1909. Ông mất ở Warkworth (1900).

Tác phẩm:
- Những bài thơ lãng mạn (Lyrical Poems,…