Liễu buồn xoã tóc đung đưa
Vàng theo cánh lá nửa vừa xanh cây
Con sông nước đã lên đầy
Tả tơi là những bụi cây bên đàng
Lau lách ẩm mục úa vàng
Trời mây chợt hé ánh quang lạ thường

Nhìn xem cây kế tang thương
Già nua thân xác xơ buồn ai hay
Ngọn cây bạc trắng màu mây
Toàn thân trụi lá phơi bày cành trơ
Tiếng chim sẻ vắng tới giờ
Chào mào hút gió ơ hờ âm vang


Nguồn: Thơ tình song ngữ (Tập 10, tr. 77)/ NXB Đà Nẵng, 2004.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)