Nếu đúng là
đời quá ba hoa
chúng ta hãy cùng nhau câm lặng
và lắng nghe sự lặng câm này
hùng biện

Nếu đúng là
đời quá ư thóc mách
chúng ta hãy cùng nhắm tịt mắt vào
và quan sát lòng mình
qua cặp mi khép chặt

Nếu đúng là
đời nghe nhiều quá
chúng ta hãy đổ sáp vào tai
và chỉ nghe nhạc thiên nhiên thanh thoát
không mau đổi thay
như bàn tay sấp ngửa

Nếu đúng là
đời quá nhiều dịch chuyển
chúng ta hãy đứng nghiêm như tượng đi nào
và học ý chí kiên cường
của thân cây
lay động như không rời khỏi chỗ

Vì đã câm rồi không thể nào nói dối
đã mù rồi nhìn trộm làm sao
Đã điếc rồi, hết đường nghe lén
đã què chân không thể quá đà


Nguồn: Linh cảm người đang yêu, NXB Hà Nội, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)