Thơ là một chiều cha chúng tôi trở về
Dưới trận mưa tầm tã, và hát cho chúng tôi nghe
Một bài hát dạo mà ông đã sáng tác
Về một chiếc thìa bằng bạc
Cha chúng tôi đã muốn ngăn trận mưa tháng Chín
Bằng một chiếc thìa và mưa
Đã đảo lại trí ông như lộn trái cái quần mòn cũ
Thơ, ấy là
Một ông cha người Haiti mất trí
Vì một chiếc thìa biến thành khúc hát dạo
Dưới một trận mưa dữ dội
Sát gần tuổi nhỏ chúng tôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)