Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 01/04/2008 22:22, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/04/2008 22:26

L'artisanat furieux

La roulotte rouge au bord du clou
Et cadavre dans le panier
Et chevaux de labours dans le fer à cheval
Je rêve la tête sur la pointe de mon couteau le Pérou.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Hà

Xe moóc đỏ ở bên cạnh cái đinh
Và xác chết nằm trong chiếc giỏ
Và những con ngựa cày trong móng ngựa
Tôi mơ thấy đầu mình sắp kề lên chiếc dao tôi ở Pê-ru.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tiếng Anh

The furious handicraft

The red caravan on the edge of the nail
And corpse in the basket
And plowhorses in the horseshoe
I dream my head on the point of my knife is Peru.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời