Con chim vàng anh bay vào thủ đô bình minh.
Lưỡi gươm của tiếng hót nó đóng kín chiếc giường sầu muộn.
Mọi thứ đến hồi vĩnh viễn kết thúc.


3 tháng Chín, 1939
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)