Qua khoảng trống lớn trên tường
Ta nhận em lễ tạ ơn từ những bàn tay mùa đông

Ta thấy em băng qua những vòng cát trên áo giáp
Như thế hệ những kẻ u buồn băng qua sân chơi

Trên đám cỏ chì
Trên đám cỏ than đá
Trên đám cỏ không bao giờ đứt hơi
Bên ngoài nó sự tương đồng của những vết cháy với
     phần số chúng không bao giờ hoàn hảo
Ta hãy làm tình đi thôi.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé