Hãy dùng từ làm gốc
Đặt những từ này lên lửa
Nhúm thêm một chút thông minh
Và một thìa ngây thơ vừa độ
Rắc một chòm sao, rảy thêm tiêu ớt
Vào mẩu tim đang đập phập phồng
Và trên chiếc chảo của nghề thơ
Đảo đi đảo lại vài ba lượt
Đảo kỹ đến khi thật nhuyễn ngôn từ

Đấy, chỉ có thế thôi, nghệ thuật làm thơ
Nhưng cái quan trọng hàng đầu
Phải bẩm sinh là nhà thơ trước đã


Nguồn: Thơ trữ tình thế kỷ XX, Bằng Việt, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)