Sao thế nhỉ, tiếng ve sầu não nuột
Tiếng rung cao giữa cơn nóng rạt rào
Đất vẫn yên nước đổ về vùng vịnh
Ánh thép buồn cây đứng lặng nơi nao

Thắc mắc mãi có điều gì chưa nói
Cũng bởi vì chẳng nói được gì đâu

Sao thế nhỉ, ánh mặt trời nhoà nhạt
Lá đổi dòng máu sáng tối liền nhau
Những chiếc lá lặng câm không nói được
Quạ bay xa miền đất quạnh kêu gào

Thắc mắc mãi có điều gì chưa nói
Cũng bởi vì chẳng nói được gì đâu

Sao thế nhỉ, trái tim yêu rộn rã
Đá lạnh căm trơ mắt với trời cao
Chút ánh sáng cũng mong manh lay động
Lời rộn ràng, trái tim bặt âm hao

Thắc mắc mãi có điều gì chưa nói
Cũng bởi vì chẳng nói được gì đâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)