Надписи на винных рогах

40

Кто пил вино – ушел, кто пьет – уйдет.
Но разве тот бессмертен, кто не пьет?

41

Здесь не вода, не молоко, не чай –
Тех, кто не хочет, пить не заставляй.

42

Как хочешь пей – помалу иль помногу,
Но так, чтоб к дому не забыть дорогу.

43

Мудрец порой глупеет, ваш пьет.
Бывает, впрочем, и наоборот.

44

Хвалю уменье пить вино.
Для жизни, может быть,
Ценней уменье лишь одно –
Совсем вина не пить.

45

Пить можно всем,
Необходимо только
Знать: где и с кем,
За что, когда и сколько?

46

За чье ни пил бы ты здоровье,
Свое щадил бы ты здоровье!

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

40

Người uống rượu đã, đang và sẽ còn chết nữa
Nhưng chẳng lẽ người không uống thì trở thành bất tử?

41

Rượu không phải nước, hay sữa, hay chè
Ai không muốn uống đừng ép buộc làm chi.

42

Uống bao nhiêu – một chút hoặc say sưa
Nhưng hãy uống sao cho còn nhớ đường về.


43

Rượu làm ngu đi nhà thông thái
Tuy vậy, cũng lắm khi ngược lại.

44

Khen cho người biết uống
Nhưng có lẽ thế này
Tốt hơn cho cuộc sống
Là không biết cơn say.

45

Rượu ai cũng có thể uống
Nhưng cần biết những điều này:
Uống khi nào, ở đâu và uống với ai
Uống vì cái gì và bao nhiêu thì nên uống.

46

Anh uống để mừng cho sức khoẻ bạn anh
Nhưng hãy nhớ lo cho sức khoẻ của mình.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Người thông minh thành thằng ngốc khi say
Ấy thế mà nhiều khi ngược lại...
Uống ít, uống nhiều bao nhiêu cũng được
Nhưng phải nhớ đường về - Tôi báo trước.
Anh uống mừng sức khoẻ bạn anh
Nhưng đừng quên sức khoẻ của anh
Ai cũng có thể uống
Nhưng phải nhớ một điều
Ở đâu, vì sao, bao nhiêu
Và với ai nên uống?
Những người say đã, đang và sẽ chết
Nhưng chẳng lẽ người không say bất diệt?.

Và tôi, chờ khi có làn gió đến,thì thào nói:
 " Nadia, anh yêu em..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời